Dine forventninger

som kunde er

vores succes

Dine forventninger

som kunde er

vores succes

Dine forventninger

som kunde er

vores succes

Generelt om vedligehold

Vore døre og vinduer er fremstillet til at holde i 50 år eller mere - afhængig af anvendelse.

Det træ vi anvender tilstræber vi udelukkende er FSC-certificeret træ med lang holdbarhed. Som alle andre døre, vinduer og yderdøre skal der foretages almindeligt vedligehold, der omfatter rengøring, smøring samt kontrol af tætningslister og glasbånd.

SMøring

Der bør en gang om året foretages smøring af alle bevægelige dele ved hængsler og lukke- og låsebeslag. Ved rene metalforbindelser smøres med olie, der kan påføres med oliekande, injektionssprøjte eller fra spraydåse med tyndt rør. Ved bevægelige forbindelser mellem metal og kunststof smøres med stearin eller specielt glidemiddel. Sådanne forbindelser forekommer ved glideskinner af forskellig type, og det er vigtigt for funktionen, at der også sikres renholdelse af skinnernes glideflader m.v.

rengøring

Afhængig af orientering og placering vil der ske tilsmudsning af udvendige ramme- og karmflader. Rengøring heraf bør ske med passende mellemrum, og det foretages normalt i forbindelse med rudepudsning, hvor ramme- og karmflader afvaskes med vand tilsat alm. rengøringsmiddel. Efterfølgende aftørres flader og kanter. Alle udvendige metaldele skal rengøres jævnligt. Begyndende korrosion vil ved tidlig handling kunne behandles med en almindelig grydesvamp (ikke stål/metal).

Tætningslister og glasbånd

Sammen med den årlige smøring bør foretages eftersyn af tætningslister og glasbånd. For tætningslister kontrolleres, at deres position og fastholdelse er i orden, samt at listerne fortsat opfylder deres tætningsfunktion. Ved de fleste elementtyper er det en enkel operation at af - og genmontere tætningslisterne, og det bør så vidt muligt altid ske i forbindelse med vedligehold af en evt.overflade-behandling.


Tætningslister må aldrig overmales!

For glasbånd kontrolleres, at båndenes position og komprimering fortsat giver sikkerhed for tæthed, ligesom hjørnesamlinger skal være helt tætte. Glasbåndenes komprimering kontrolleres nemmest med et tyndt søgerblad - evt. et barberblad - der skal møde modstand ved indføring mellem glasfladen og glasbåndet.

oliebehandlede elementer

Alle elementer er fra fabrikken oliebehandlet. Denne grundbehandling er ikke varig. Elementerne bør olieres første gang umiddelbart efter montagen. Olien påføres let med klud, overskydende olie aftørres senest 15 min. efter. Ruderne vaskes umiddelbart efter aftørring (for at fjerne eventuelt olie). 

Generel vedligehold

  • Påfør olien med en fin slibesvamp eller klud.
  • Har årene i træet rejst sig benyttes slibesvamp, der igen gør overfladen glat.
  • Glasset må ikke berøres med slibesvamp.
  • Efter 10-15 min fjernes overskydende olie med en tør klud.
  • Ruder rengøres efterfølgende ved alm. vask.

 

Lacuna anbefaler, at man vedligeholder olierede elementer, på den udvendige side, minimum 1 gang årligt. Mod syd og vest gerne forår og efterår, afhængig af, hvor udsat elementerne er. Olien vil give træet en smuk glød.

Indvendigt er efterbehandlingen sjældent nødvendigt.

Såfremt man ikke vedligeholder med olie, kan små sprækker (revner) i træet opstå efterhånden som træet udtørres (krymper). Manglende vedligehold kan have konsekvenser for dørens
funktion, holdbarhed og garanti.

malede elementer

Alle vore elementer er fra fabrikken færdigmalet med en vandbaseret miljøvenlig maling. Dette er en færdig behandling. Med tiden vil vejr og vind betyde at elementerne bør efterbehandles. (sædvanligvis først efter mange års brug)


Lacuna anbefaler, at man efterbehandler Facadefoldedøre med en AQUATOP 2600-22 fra Teknos. Husk at opgive farvekode der fremgår af ordrebekræftelsens bilag. Når døren leveres vil der være reparationsmaling af den rette type vedlagt.

Facade-foldedøren gennemgås for eventuelle skader og revner. Brug generelt oliebaseret spartelmasse på bart træ og acrylspartelmasse på grundet og malet træ. Overfladerne males med pensel eller rulle til en dækkende overflade er opnået.

download

Vi har udarbejdet en vejledning, der samler ovenstående information.

 

Vejledningen kan downloades her

Vedligehold vejl 335.jpg

© 2015 Lacuna A/S. All rights reserved.